JATKUVA LENTOKELPOISUUS

CAMO+ Lentokelpoisuudenvalvontaorganisaatio

Huoltotoiminta-asetus on astunut voimaan 28.09.2009 myös ei kauppalisten ilma-alusten osalta. Tämän jälkeen yksityis ym. harrastekäytössä olevien ilma-alustenkin lentokelpoisuutta on valvottava (EY) N:o 216/2008 (EASA-asetus) liitteen I (OSA M) mukaisesti.

Lentokelpoisuudenvalvonta on ilma-aluksen omistajan vastuulla, vastuu voidaan kuitenkin sopimuksella siirtää hyväksytylle CAMO organisaatiolle joka huolehtii valvonnasta.

Yhtiömme Osan M lukujen G ja I mukaisesti hyväksytty CAMO+ organisaatio tarjoaa Teille kokonaisvaltaisen valvonta/huoltoratkaisun aina huolto-ohjelman laatimisesta sekä lentokelpoisuuden valvonnasta aina lentokelpoisuuden tarkistuksiin ja huoltoihin saaakka.